2013 Ősz

Televíziós tartalmak nézése, fogyasztása a televízió képernyőjén kívül más eszközökkel, más platformokon, más formában. A tartalom evolúciója, változásai, eltérő felhasználása, megjelenése hordozható eszközökön és egyéb platformokon. Elvárások, szokások, irányok és legfontosabb korlátok, nehézségek, melyek a több-képernyős tartalomfogyasztás útjában állnak, illetve lehetőségek, amik ebben rejlenek.

A kutatás célja, hogy az eredmények ismeretében segítse a piaci szereplőket az új helyzetre való felkészülésben mind tartalomgyártási, terjesztési és szabályozási oldalról, rávilágítva a több-képernyős tartalomfogyasztás sajátosságaira, kihívásaira és lehetőségeire egyaránt.

A kutatás során az alábbi kérdésekre kerestünk választ:

- Hogyan választanak tartalmat különböző helyzetekben és különböző platformokon?

- Hogyan működik a nézői algoritmus?

- Milyen tényezők hatnak a platform-, a márka- és a tartalomválasztásra és milyen az ezek egymáshoz viszonyított fontossága?

- Milyen szegmensek, fogyasztói csoportok, magatartásminták léteznek a fogyasztandó tartalom kiválasztásának mentén? Milyen demográfiák mentén különböznek ezek egymástól?

- Hogyan történik meg az átmenet az egyes platformok között (lineáris, DVR, VOD, OTT stb.), milyen igények, dimenziók kerülnek előtérbe és melyek szorulnak hátrébb?

- Mi határozza meg az egyes platformok választása iránti hajlandóságot? Milyen korlátok jelennek meg az egyes platformok használata során?

- Mikor hozzák meg a különböző döntéseket?