2017 Ősz

Az életkor előrehaladtával változó médiafogyasztási szokások vizsgálata

Kutatás célja:
Terveink szerint ez egy hosszabb távú kohorsz kutatás kezdő pontjának adatfelvétele, amelyet aztán bizonyos időközönként (2-3 évente) a későbbiekben megismételnénk.
A kezdő pont idei évi felvétele mellett ezt most kiegészítettük egy speciális, visszamenőleges elemzéssel is, amely múltbeli adatokra (2008-2016. évekre), a Nielsen TAM adatbázisára épül. Az elkészült tanulmány eredményei a 2. fázisra kiválasztott kutató cég, az Ipsos számára is hozzáférhetőek voltak.
A kohorszkutatás lényege, hogy ugyanannak a demográfiai csoportnak/jelenségnek több időpontban történő adatfelvétellel vizsgáljuk az időközben bekövetkezett változásait. Esetünkben a felmérés középpontjában elsősorban a fiatal korcsoport audiovizuális tartalomfogyasztási szokásai állnának (amely akár bővíthető lehetne egyéb médiumokra vonatkozó adatokkal is).
Kutatás célcsoportja:
Alapvetően a 15-29 éves korosztály.
Kutatási kérdések:
Élethelyzet változása
Médiafogyasztáshoz kapcsolódó élethelyzetek, a fogyasztás helye, illetve ezek változása
Eszközhasználat változása
Mi a helye a különböző eszköznek az életében?
Audiovizuális tartalomfogyasztás jellege, intenzitása és ennek változása
Motivációk, attitűdök és elvárások a tartalomfogyasztás mögött, ezek változása
Előfizetéses preferenciák változása
Ki fizet elő? Mire hajlandó előfizetni? Milyen szolgáltatásokat választ?
Illegális tartalomfogyasztás
Hosszú vagy rövid tartalom?
Párhuzamos médiafogyasztás (Fókuszálódik-e a figyelem?)
Első és második képernyő
Adblokkerek használata
Reklámattitűdök a különböző eszközökön és formátumokban

Módszer, mintaméret:
A jelenlegi ’15-29’ éves korcsoport szokásainak elemzése kvantitatív adatfelvétellel. Fontos szempont a kutatás ismételhetősége.