Meteorológiai díj - Média külön adó?

Jön a média különadó
2013. március 5.  
  
 
Új különadó bevezetésére készül a kormány, derül ki a február végén publikussá váló meteorológiai törvény tervezetéből. A 0,5%-os reklámbevétel-arányos adó meglehetősen nagy tehernek tűnik, ráadásul független attól, hogy közöl-e egy médium időjárási híreket, vagy sem. Ennek fényében az indoklás különösen érdekes.

A meteorológiai tevékenységről szóló törvénytervezetet a vidékfejlesztési minisztérium terjesztette elő véleményezésre, közigazgatási egyeztetése jelenleg is zajlik, így egyelőre nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A szolgáltatási díjnak nevezett teherről ez áll a tervezetben:

A médiaszolgáltató az éves reklámbevételéből meteorológiai szolgáltatási díjat fizet.

A médiaszolgáltatások meteorológiai szolgáltatási díja a médiaszolgáltató éves reklámbevételének 0,5 %-a.

A médiaszolgáltatások meteorológiai szolgáltatási díját a médiaszolgáltató tárgyévet követő hónap 20. napjáig az Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájára forintban fizeti be.

A médiaszolgáltató, a fizetési kötelezettségének alapjául szolgáló, éves reklámbevételéről összesített nyilvántartást vezet, és a befizetési kötelezettség teljesítésének időpontjáig a Szolgálat részére megküldi.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat részére megfizetett szolgáltatási díj a Szolgálat saját bevétele, amely nem vonható el, és arra a Magyarország költségvetéséről szóló törvény által előírt tartalék-, maradványképzési és befizetési kötelezettség nem vonatkozik.

A médiaszolgáltatások meteorológiai szolgáltatási díja adók módjára behajtandó köztartozás.

Ha a médiaszolgáltató a fizetési kötelezettségét, vagy az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a médiaszolgáltató előző üzleti évi nettó árbevétele 0,8 %-a minősül adók módjára behajtandó köztartozásnak.

Az indoklás így hangzik:

"A közvélemény pontos és hiteles tájékoztatása elengedhetetlen, hiszen az emberek mindennapi élete, munkája, vagyoni biztonsága, sőt akár az élete is szorosan függ az időjárástól. A meteorológiai változások felismeréséhez, nyomon követéséhez országos mérőhálózatokra, adatfeldolgozó és lokális előrejelző rendszerekre van szükség. Az államnak kötelessége, hogy felvállalja az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető időjárási folyamatokkal kapcsolatos tevékenységet.

A törvényjavaslat megszabja, hogy melyek azok a meteorológiai tevékenységek, amelyeket kizárólag állami szervezetek végeznek; pontosan meghatározza ezeket a szervezetek és kijelöli a lehetséges együttműködések kereteit. A jogszabálytervezet több tarifa bevezetéséről is rendelkezik, amelyekre az állampolgárok védelme és anyagi biztonságuk garantálása érdekében van szükség."

A tervezett díj meglehetősen nagy érvágást jelenthet a médiacégeknek. Amennyiben egy vállalat árbevételéből csak 50% a reklámbevétel aránya, és 10%-os árbevétel-arányos profitot tud felmutatni, akkor ez a lépés hozzávetőleg egy 2,5%pontos társaságiadó-emelésnek felel meg. A médiacégek nagy részének azonban a reklámbevétel-aránya magasabb, a profitja pedig (ha van még egyáltalán) alacsonyabb.

Éppen ezért az sem zárható ki, hogy elterjed a már nem teljesen ismeretlen működési modell, mely szerint a reklámbevételeket külön cégbe szervezik a vállalatok.