MEME küldetése

A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME), mint nonprofit szakmai érdekképviselet céljának tekinti az audiovizuális médiumok médiaszolgáltatási kultúrájának emelését, az audiovizuális kereskedelmi tevékenység, valamint a tagok erkölcsi súlyának emelését, szakmai munkájának elősegítését, s az ehhez szükséges szakmai környezet fenntartását, javítását.

A MEME konzultál, ajánlásokat tesz, állást foglal a szakmát és a tagokat érintő jogszabályok és gazdasági döntések előkészítése, felülvizsgálata és módosítása érdekében. A MEME együttműködik a szakmai társszervezetekkel, a tevékenységhez kapcsolódó állami szervekkel, döntéshozókkal. A médiahatósággal kötött közigazgatási szerződés alapján részt vesz a társszabályozásban az „on-line” lekérhető médiaszolgáltatások ellenőrzésében a beérkező panaszok alapján. Továbbá évente  átfogó kutatásokat végez a médiapiac szereplőit érintő kérdésekben, az iparágat érintő változásokról, melynek eredményeit a honlapon is közzétesszük letölthető formában.

A MEME céljának tekinti továbbá tagjai kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó közös és valamennyi tag érdekeit szolgáló szakmai munkát. A MEME 2005. óta a tagok megbízása és beszolgáltatott adatai alapján közzéteszi a "Reklámtorta" adatokat, melynél a MEME tagok reklámszpotokból és szponzorációból származó, ügynökségi és egyéb kedvezményekkel csökkentett, úgynevezett „net-net” bevételeit veszik figyelembe,, megvizsgálva a spot/nonspot, az árubarter, ill. állami költéseket is.

2013. óta évente megrendezzük a hazai televíziós iparág legnagyobb éves seregszemléjét, a "Big Picture"-t. Sales house-ok és csatornák, akik a reklámpiacon egymás kíméletlen versenytársai a hirdetőkért folytatott harcban, egymást váltják a színpadon, hogy meggyőzzék a hirdetőket, ügyfeleket, ügynökségeket terveikkel, új műsoraikkal, ígéretekkel, mindazzal, ami egy termék kommunikációs stratégiáját és életét meghatározhatja. Ezen a rendezvényen felvonultatjuk az iparág szereplőit, és a vendégek első kézből tudhatják meg, mi vár a piac szereplőire és hirdetőire a következő évben.

A nonspot megoldások népszerűségének folyamatos növekedése miatt már  több éve megrendezzük  a "Nonspot" szakmai napunkat, ahol azt próbáljuk meg bemutatni esettanulmányokon keresztül, hogy a termékelhelyezés, virtuális reklám, szponzoráció stb. hogyan alkalmazható a leghatékonyabban a reklám blokkokon túli világban? Milyen kommunikációs lehetőségeket, megoldásokat tudunk felkínálni márkáiknak a következő idény új műsorai, műsortípusai között?