Törvényi háttér

Reklámadó törvény

2010. évi CLXXXV. Médiatörvény

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Társszabályozásra vonatkozó szerződés

A Médiatanács a jelen Szerződés keretében felhatalmazza a Szakmai Szervezetet, hogy a Szerződésben rögzített -lekérhető tartalomszolgáltatások - tárgykörben és a Szerződésben rögzített személyi kör tekintetében a Szakmai Szervezet tagsága, illetve a Médiatanács által egyaránt elfogadott - e Szerződés 1. számú mellékletét képező - Magatartási Kódexben (a továbbiakban: Magatartási Kódex) foglalt eljárási szabályok alapján eljárjon.