Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

 

Alulírott jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásomat adom, hogy a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 7654, székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 41.,; a továbbiakban: Egyesület) által megvalósított rendezvényeken történő részvételhez szükséges regisztráció, illetve az e rendezvényeken való részvételhez szükséges tájékoztatás céljából az Egyesület honlapján (memeinfo.hu)   elhelyezett Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt személyes adataimat az Egyesület, mint adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megszűnéséig vagy visszavonásig kezelje. Az Egyesület jogosult a MEME rendezvények kapcsán meghívót küldeni, velem a megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatot tartani.

 

Tájékoztatást kaptam és tudomásul veszem, hogy az adatkezelés a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásomon alapul és kizárólag abban az esetben szükséges, amennyiben az Egyesület által szervezett rendezvényeken részt kívánok venni, továbbá, hogy

  1. az Adatkezelési Tájékoztató 2.1. a)-d) pontjaira vonatkozó adatszolgáltatás elmaradása esetén az Egyesület rendezvényeken részt venni nem tudok;
  2. az Adatkezelési Tájékoztató 4.2. pontja szerinti adatszolgáltatás elmaradása esetén a Rendezvényekről tájékoztatást nem kapok az Egyesülettől.
  3. jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a részvételemmel megrendezésre kerülő MEME rendezvényeken készülő hang- és képfelvételeket az Adatkezelő nyilvánosságra hozza.

 

Jelen nyilatkozat megadását megelőzően tájékoztatást kaptam arra vonatkozólag, hogy az adatkezelésekhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást írásban (e-mailben vagy postai úton) kezdeményezhetem az Egyesület Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségein.

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.