2022 Ősz - A "hagyományos" televíziózáson túlmutató eszköz használat az 50-75 évesek körében

A MEME és az NMHH 2022-ben aláírt szerződése alapján, az Inspira Research Kft bevonásával lehetőségünk nyílt többek között az 50-75 évesek eszköz használati szokásainak kutatására, melynek során megvizsgáltuk ennek a korosztálynak az eszközellátottságát, igyekeztünk felmérni a digitális szakadék mértékét (ami a célcsoport heterogén jellegéből adódik), feltérképeztük, hogy a hagyományos médiumokon (azaz a televízión) kívül milyen eszközöket ismer videós tartalomfogyasztásra. Ezek közül miket használ? Mit, miért/miért nem? Hogyan ismerkedett meg az eszközzel? Kinek/minek a hatására/javaslatára kezdte használni? Hogyan tanulta meg az adott eszközt használni?  Mennyire tartja az általa használt eszközöket felhasználóbarátnak? Mi az, amit használna, de nem ért hozzá? Mi az, amit használna, de nincs technikai lehetősége/vagy túl drága? Vizsgáltuk a Covid-időszak eszközhasználatra gyakorolt hatását, a televíziós/rádiós médiafogyasztás – ismert/kedvenc csatornák, ismert/kedvenc műsorok, műsortípusok, informálódási és hírfogyasztási szokások, nyomtatottsajtó-fogyasztás – arányait.  Vizsgáltuk továbbá a reklámattitűdöket (mely reklámok zavarják legjobban, melyek elfogadhatók számára), vásárlási szokásokat, érdeklődési köröket. Megvizsgáltuk e korosztály internethasználati, közösségimédia-használati szokásait (mire használja az internetet, a közösségi médiát, hogyan ismerte meg, ki ismertette meg vele, mennyire tartja magát képzett felhasználónak), illetve azt, hogy mennyire vannak tisztában az internethasználat veszélyeivel.

A kutatási eredmények tanúsága szerint az 50-75 évesek 88%-a néz legalább heti szinten tévét, e korosztály körében a második helyen az internetezés áll. Bár az internet-penetráció viszonylag magas (73%), ez csak azt jelenti, hogy a háztartásban van internet, sokan azonban egyáltalán nem (34%), vagy csak ritkábban élnek a világháló nyújtotta lehetőségekkel. A digitális jártassággal rendelkezők aránya 44%.