Társszabályozásra vonatkozó szerződés

A Médiatanács a jelen Szerződés keretében felhatalmazza a Szakmai Szervezetet, hogy a Szerződésben rögzített -lekérhető tartalomszolgáltatások - tárgykörben és a Szerződésben rögzített személyi kör tekintetében a Szakmai Szervezet tagsága, illetve a Médiatanács által egyaránt elfogadott - e Szerződés 1. számú mellékletét képező - Magatartási Kódexben (a továbbiakban: Magatartási Kódex) foglalt eljárási szabályok alapján eljárjon. A Szakmai Szervezet a jelen Szerződésben hivatkozott ügyekben és személyi kört érintően saját – nem hatósági – feladataként jár el az Mttv., illetve a jelen Szerződésben meghatározottak szerint. Ennek keretében eljárása megelőzi, illetve kiegészíti a Médiatanács hatósági hatáskör-gyakorlását.